Alumni

Alumni

Som et medlem av Broderskapet Unity vil man få tilgang til tidligere medlemmers rike erfaringer og kunnskap anskaffet gjennom næringslivet. 

Flere ganger hvert semester inviterer tidliger medlemmer av Broderskapet unity hvor de selv eller deres sammarbeidspartnere deler sin kunnskap for å fremme motivasjon og øke inspirasjonen hos medlemmene.
Foredragene kan ha et innhold rettet direkte mot spesielle problemstillinger man møter i arbeidslivet som cv, jobbintervju og prosjektledelse eller være av en mer abstrakt art.

Foredragene skal bidra til å forberede et medlem av Broderskapet Unity ytrligere i forhold til andre studenter som stiller med tilsvarende kompetanse.
Dette er blant de tingene Broderskapet Unity gjør for å øke kompetansen hos sine medlemmer, slik at du stiller bedre forberedt til den dagen du skal ta steget ut av komfortsonen på Ås og ut i arbeidslivet.

I tillegg blir det også arrangert ulike foredrag som er åpne for alle medstudentene ved UMB, da for eksempel motivasjonsforedrag med Leif Ottesen fra Euro Buissnes School.

Facebook