Maalogverdier

Mål og verdier

1.1 Visjon

Broderskapet Unity skal bli Universitetets mest fremtredende og omtalte forening, samt fokusere på å styrke samholdet mellom Unity og Alumni.

1.2 Slagord

”Quality through Unity” / “Sammen oppnår vi bedre resultater”

1.3 Foreningsidè

Vi fokuserer på å styrke medlemmenes samt studentenes sosiale (samhold), akademiske,  karrieremessige og filantropiske (veldedighet) utbytte.

1.4 Hovedmål

1.Etterstrebe unikhet og overlegenhet i alt vi gjør

2.Ledende posisjon innenfor universitetets for lag- og foreninger

3.Attraktiv og godt foreningsmiljø

4.Lønnsom vekst

5.Code of Conduct

Facebook