Søknad

Søknaden skal inneholde følgende:

Navn

Bilde
Alder
Studieretning
Telefonnummer
Hjemsted

Samt svar på spørsmålene nedenfor!

Hva vet du om Broderskapet Unity?
Hvorfor valgte du å søke nettopp Broderskapet Unity?
Hva er dine svakeste og sterkeste sider?
Hva er dine mål for fremtiden?
Hva kan du bidra med til gruppen?
Hvorfor bør vi velge akkurat deg?

Søknaden din sendes i pdf til styret@broderskapetunity.no!

HUSK SØKNADSFRISTEN, SØNDAG 23. AUGUST KL 23.59

 

Facebook