United Aid

Høsten 2010 gikk Borderskapet Unity og Feminin & Fornem sammen og dannet veldedighetsprosjektet UnitedAid. Foreningene ønsker gjennom UnitedAid å skape engasjement blant studentmassen ved UMB for å oppnå et felles mål; gi barn i Mosambik muligheten til en utdanning. UnitedAid er et veldedighetsprosjekt i samarbeid med UNICEF og pengenes som samles inn går uavkortet til deres prosjekt «Schools for Africa». Dette er et barnevennlig initiativ hvor UNICEF arbeider med regjeringer, lokale myndigheter og lokalsamfunn i 11 av Afrikas mest trengende land for å skape forhold som vil trekke barn til skolebenken, holde dem der og gi dem et trygt miljø der de kan både lære og leke. Midlene som blir samlet inn av UnitedAid går til arbeidet UNICEF gjør i Mosambik.

«Schools for Africa» har fokus på å hjelpe de mest vanskeligstilte, de som lever i ekstrem fattigdom. Bærekraft er et sentralt element i kampanjen og landsbyboerne arbeider sammen med UNICEF for å bygge skolene selv, og deretter ta over ansvaret for å vedlikeholde og drifte dem.
UnitedAid har i løpet av året store og små arrangementer, slik som foredrag, kakesalg og bøssebæring, for å samle inn penger. De to siste årene har det også blitt dannet en ny tradisjon på Ås, da det under kultur- xplosjonen har blitt gjennomført en auksjon til inntekt for UnitedAid.  Ved stor hjelp av lag, foreninger, kor og giverglede blant studentene har det i skrivende stund blitt samlet inn i overkant av 250 000 kroner, noe vi er svært stolte av.
For mer informasjon om UnitedAid klikk deg inn på www.Unitedaid.no

Facebook