Styret

Styremedlemmer

Fra venstre

Arrangement

Kristoffer Bovard Rønning

Økonomi

Jens Bjørum Møller

President

Anders Walberg Nilsen

HR

Fredrik Dalen

Markedsføring

Mathias Isaksen Svalastog