top of page

UnitedAid

Høsten 2010 gikk Borderskapet Unity og Feminin & Fornem sammen og dannet veldedighetsprosjektet UnitedAid. Foreningene ønsker gjennom UnitedAid å skape engasjement blant studentmassen ved NMBU for å oppnå et felles mål; og gi skolegang og psykososial støtte til syriske flyktningbarn i Jordan. UnitedAid er et veldedighetsprosjekt i samarbeid med UNICEF og pengenes som samles inn går uavkortet til deres prosjekt «Schools for Africa». Dette er et barnevennlig initiativ hvor UNICEF arbeider med regjeringer, lokale myndigheter og lokalsamfunn i 11 av Afrikas mest trengende land for å skape forhold som vil trekke barn til skolebenken, holde dem der og gi dem et trygt miljø der de kan både lære og leke. Midlene som blir samlet inn av UnitedAid går til arbeidet UNICEF gjør i Mosambik.

 

«Schools for Africa» har fokus på å hjelpe de mest vanskeligstilte, de som lever i ekstrem fattigdom. Bærekraft er et sentralt element i kampanjen og landsbyboerne arbeider sammen med UNICEF for å bygge skolene selv, og deretter ta over ansvaret for å vedlikeholde og drifte dem. UnitedAid har i løpet av året store og små arrangementer, slik som foredrag, kakesalg og bøssebæring, for å samle inn penger. De to siste årene har det også blitt dannet en ny tradisjon på Ås, da det under kultur- xplosjonen har blitt gjennomført en auksjon til inntekt for UnitedAid.  Ved stor hjelp av lag, foreninger, kor og giverglede blant studentene har det i skrivende stund blitt samlet inn i overkant av 500 000 kroner, noe vi er svært stolte av.

Våren 2019 ble UnitedAid med i et nytt prosjekt. Dette prosjektet omfatter utdanning, psykososial støtte og ferdighetstrening i eksisterende sentre for å nå flest mulig unge syriske flyktninger på en kostnadseffektiv måte. Dette prosjektet heter «Makani – My Space». Makanisentrene kan beskrives som en type lærings- og omsorgssentre for syriske flyktninger i Jordan, og bidrar til å løse utdanningsutfordringene i landet, samt nyttiggjøre tilgjengelige ressurser på best mulig måte.

 

På Makanisentrene får barn og ungdom som faller utenfor det formelle skolesystemet tilgang på (1) grunnleggende skolegang som er et godkjent alternativ til det offisielle skoleløpet i Jordan (dvs. de får offisielle papirer på godkjent skolegang, som sikrer at utdanningen har formell verdi for barna senere i livet), (2) psykososial støtte og (3) «life skills training»: kursing som utruster ungdom til selv å ta aktivt del i konstruktiv samfunnsendring. Innenfor sistnevnte ligger bl.a. trening i kognitive og sosiale ferdigheter, ledelse, teamwork, selvevaluering og selvtillit, i tillegg til yrkesopplæring. Se for øvrig vedlagt dokument hvor de tre områdene er beskrevet mer i detalj. Makaniprosjektet har mottoet: «I’m safe, I learn, I connect». Det er slik barn og unge skal føle seg, uavhengig av land og flyktningstatus.

Unitylogo svart.png
UNICEF-Emblem.png
bottom of page