top of page

Ønsker du den ultimate studenttilværelse?

Broderskapet Unity vil gi deg muligheten til å oppleve, lære og ta del i ting som ellers du aldri ville fått muligheten til – i form av kursing og foredrag, erfaringer og utenlandsturer. Gjennom dine år i Broderskapet Unity vil du komme til å vokse både personlig og faglig. Vi bringer deg ut av komfortsonen din og sammen oppnår vi bedre resultater! Hvert halvår har vi opptak, hvor vi arrangerer uforpliktende kvelder, slik at vi får muligheten til å bli kjent med akkurat DEG!

Broderskapet Unity er studentforeningen for deg som vil oppleve den ultimate studietilværelsen.
Gjennom våre tre grunnpilarer, samhold, akademia og veldedighet kan vi garantere deg at dine år ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet ikke bare blir et minne for livet, men du vil samtidig være bedre rustet for livet etter endt studietid, og stille bedre kvalifisert for å realisere DINE mål. Som medlem av Broderskapet Unity vil du ikke bare få muligheten til å knytte nære relasjoner til arbeidslivet, stå bedre forberedt i forkant av jobbintervjuer, men også være en del av et fantastisk felleskap, som gjør veldig mye gøy sammen.

Den siste nattverd.jpg

Broderskapet Unity  har opptak to ganger i året, et ved høstsemesteret og et ved vårsemesteret. Følg vår instagram for mer informasjon.

Søknad

Søknaden skal inneholde følgende:

  • Navn

  • Bilde

  • Alder og fødselsår

  • Studieretning

  • Telefonnummer

  • Hjemsted

 

Nedenfor er tre veilende spørsmål som bør besvares i søknaden

 

  • Fortell om deg selv og hva dine interesser er. 

  • Hvorfor søker du Broderskapet Unity?

  • Hva kommer du til å bidra med som eventuelt medlem av vår forening?

Søknad: Inner_about
bottom of page